اخبار
کد خبر : 734
جمعه - ۲۸ تیر ۱۳۹۲ - ۰۰:۱۲

دیداررحمت اله نوروزی با ملک زاده معاون رئیس جمهور

دیداررحمت اله نوروزی با ملک زاده معاون رئیس جمهور

رحمت اله نوروزی نماینده مردم شریف علی آبادکتول وبخش کمالان درمجلس شورای اسلامی باملک زاده معاون رئیس جمهورورئیس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری دیدار وگفتگوکرد.
نوروزی دراین دیداربرلزوم تسریع دربازسازی مسیرآبشارکبودوال و تخصیص اعتبارمناسب تاکیدکرد.
رحمت نوروزی افزود:دهنه جنگلی محمدآبادکتول و زرین گل جایگاه بسیارمناسبی است جهت سرمایه گذاری و احداث اماکن رفاهی جهت حضورگردشگران و توریست است که لازم دراین خصوص نیزبرنامه ریزی مناسب انجام شود.
نماینده علی آبادکتول همچنین از مسئولین  میراث فرهنگی خواست جهت استفاده مالکین زمینهای اطراف شغال تپه هرچه سریعترحریم این تپه باستانی را مشخص نمایند.
ملک زاده نیز دراین جلسه درمورد موارد مطرح شده توسط نماینده علی آبادکتول دستورات لازم راصادرکرد.
رئیس سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری وصنایع دستی همچنین از توجه نوروزی نماینده علی آبادوبخش کمالان درمجلس به مسائل توریستی ،وگردشگری تقدیروتشکرکرد.

(بیشتر…)