اخبار
کد خبر : 1980
دوشنبه - ۸ مهر ۱۳۹۸ - ۰۰:۰۸

رحمت اله نوروری در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا مطرح کرد :

رحمت اله نوروری در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا مطرح کرد :

?در صورتی می توانیم مدعی چهره ملی باشیم که اثرات آن برای مردم منطقه و استان مثبت باشد
 
?نماینده مجلس پل ارتباط بین مردم و مسئولین شهرستانی، استانی و کشوری است وهفته به هفته همانند دیگر نماینده های کشوری مجلس باید در بین مردم باشد
 
?امروز باید پای مجمع نمایندگان استان و استاندارگلستان در بانک مرکزی و مدیرعامل بانک ها و وزیر اقتصاد باشد تا از سرمایه گذاران حمایت شود و نباید پروژه های ملی و استانی بر زمین مانده باشد