[ پرينت ]

تاريخ : سه شنبه 24 اسفند 1395 , شماره خبر : 1953 , مشاهده : 1178

عنوان : نوروزی به عیادت آیت الله نورمفیدی رفت

 رحمت اله نوروزی نماینده مردم علی آبادکتول وبخش کمالان در مجلس نهم به همراه
دکتر رجبی و عیسی امامی نمایندگان دیگراستان در مجلس نهم به حضور در بیمارستان
تهران از حضرت آیت الله نورمفیدی نماینده محترم ولی فقیه دراستان گلستان و امام جمعه
محترم گرگان عیادت کردند.
نوروزی دراین دیدار برای بهبودی و سلامت کامل آیت الله نورمفیدی دعا کرد.
درحاشیه این دیدار فرزند آیت الله نورمفیدی حال عمومی ایشان را خوب وعمل را موفقیت
آمیز دانست و از مردم استان گلستان خواست برای بهبودی آیت الله نورمفیدی دعا کنند.

 


[ پرينت ]